NÕO LIHAVÜRSTI RANNAINDIACA KARIKASARI 2017 JUHEND

1. EESMÄRK JA ÜLESANNE

Võistlused viiakse läbi selgitamaks NÕO LIHAVÜRSTI SUVISE RANNAINDIACA KARIKASARJA parimad naised ja mehed, eesmärgiga populariseerida rannaindiacat Tartumaal ja Lõuna-Eestis.

 

2. VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT

Võistlused viiakse läbi kaheteistkümnel järjestikkusel esmaspäeva õhtul, ajavahemikus 29.mai kuni 14.august 2017. Võistluspaigaks on Rannakeskus, aadressiga Väike-Turu 7 Tartu. Mängude algusaeg on kell 18.00. Võistlejad peavad olema võistluspaigas hiljemalt kell 17.45. Hilinemisest tuleb korraldajat varakult teavitada, et saaks teha muudatusi turniiri ajakavas.

 

3. REGISTREERIMINE

Turniirist osavõtuks saab registreeruda kodulehel www.rannakeskus.ee või võistluspaigas võistluspäeval hiljemalt kell 17.30. Osavõtjate piirarvu ei ole, sõltuvalt osalejate arvust mängitakse kahel kuni neljal väljakul. Võistluspaigas kohapeal tuleb tasuda osavõtumaks 4 eurot inimeselt.

 

4. OSALEMINE

Turniiridel võivad osaleda kõik rannaindiaca huvilised, sõltumata sportlikust tasemest. Kõikidel turniiridel võivad lisaks Eesti Vabariigi kodanikele osaleda ka välisriikide kodanikud. Võistlustel osalemine on omal vastutusel. Osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest. Soovituslik on enne võistlusi läbida tervislik kontroll ning omada tervisekindlustust.

 

5. VÕISTLUSVORM

Võistlusvorm on vaba.

 

6. VÕISTLUSPALL

Eesti Indiaca liidu poolt aktsepteeritud pall

 

7. VÕISTLUSTE SÜSTEEM

Rannaindiacal osalemiseks ei ole vaja kuuluda võistkonda, karikasarja reitingut peetakse individuaalselt. Kahe kuni neljaliikmelised segavõistkonnad (sõltuvalt osalejate arvust) moodustatakse enne igat turniiri koha peal. Esimesel etapil toimub võistkondade komplekteerimine loosi alusel, järgnevatel etappidel vastavalt iga mängija reitingule „ussi süsteemiga“.

Mängitakse rahvusvaheliste indiaca määruste järgi. Võrgu kõrguseks on 2.24, väljaku mõõtmed 16×6,1 meetrit. Turniiri võistlussüsteemi ning mängude formaadi otsustab turniiri korraldaja kohapeal. Kuni 8 võistkonna osavõtuga mängitakse alagruppidega, 9 ja rohkem võistkondadega 2-miinuse turniiritabeliga. Iga võistkond saab mängida vähemalt 2 kohtumist. Võistluste korraldaja võib kasutada kahte mänguformaati: kaks esimest geimi 21 punktini ja kolmas geim 15 punktini või kõik geimid 15 punktini.

 

8. KOHTUNIKUD

Kohtunikutöö eest vastutavad osalevad võistkonnad. Esimeste mängude kohtunikud määrab peakohtunik, edaspidi jääb vilistama mängu kaotanud võistkond.

 

9. PUNKTISÜSTEEM

Igal turniiril jagatakse punkte järgnevalt:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
20p 18p 16p 14p 12p 11p 10p 9p 8p 7p 6p 5p

 

Üldkokkuvõttes lähevad arvesse iga võistleja 10 paremat tulemust.

 

10. AUTASUSTAMINE

Iga etapi kolmele paremale võistkonnale panevad auhinnad välja Nõo Lihavürst ja Jungent.

NÕO LIHAVÜRSTI RANNAINDIACA KARIKASARJA  üldkokkuvõtte kolme parimat naist ja kolme parimat meest autasustatakse karikatega. Sarja üldvõitjaid (parimat naist ja parimat meest) premeerib Sevenoil kumbagi 50 liitri mootorikütusega (diisel või bensiin 95). Võrdsete punktide korral võetakse arvesse paremad kohad.

 

11. VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

Võistluste korraldamise eest vastutab MTÜ Rannavolle. Kulutused, mis on seotud võistlejate võistlustele sõidu ja toitlustamisega kannavad võistlejaid lähetavad organisatsioonid või sportlased ise.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE: 

Korraldaja: MTÜ Rannavolle

Peakohtunik: Kristjan Kais, tel: 5115116

e-mail: kristjankais@hotmail.com ja www.rannakeskus.ee