TARTU LINNA MEISTRIVÕISTLUSED RANNAVÕRKPALLIS

1.EESMÄRK JA ÜLESANNE

Võistlused viiakse läbi selgitamaks 2020.a. Tartu meistrid naiste ja meeste rannavõrkpallis.

 

2.VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT

Võistlused toimuvad 5.augustil 2020.a Tartu Rannakeskuses. Võistluste algus on kell 16.00.

 

3.REGISTREERIMINE

Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Rannakeskuse koduleheküljel (www.rannakeskus.ee) või kohapeal. Osavõtumaks 10.- eurot võistkonna kohta tasutakse enne algust korraldajatele võistluspaigas. Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule hiljemalt kella 15.45-ks.

 

4.OSAVÕTJAD

Võistkondade suurus on 2 mängijat. Varumängijaid võistkondades ei ole. Võistlustest osavõtt on vabatahtlik ja omal vastutusel. Võistlejad vastutavad ise, et nad on iseseisvalt läbinud eelneva tervisekontrolli. Soovituslik on omada tervisekindlustust. Võistkonnakaaslastel on soovituslikult ühtne (sama värv, sama lõige) võistlusvorm.

 

5.VÕISTLUSTE SÜSTEEM

Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi süsteemis “parem kolmest geimist”. Võistluste korraldaja kasutab ühte kahest mänguformaadist: kaks esimest geimi 21 punktini ja kolmas geim 15 punktini või kõik geimid 15 punktini. Kaheksa või vähema võistkonna puhul mängitakse kahes alagrupis. Üheksa või enama võistkonna puhul mängitakse kahe miinuse süsteemis.

 

6.MEISTRITE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE

Võistluste võitja saab nimetuse Tartu 2020.a. meister rannavõrkpallis. Kolme parimat võistkonda autasustatakse diplomite, medalite ja auhindadega.

 

7.KOHTUNIKUD

Iga osalev võistkond peab vajadusel täitma kohtuniku ülesandeid, mängu kohtuniku määrab võistluste korraldaja. Alates poolfinaalidest tagab kohtuniku korraldaja.

 

8.VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

Võistluste läbiviimise eest vastutab MTÜ Rannavolle. Võistlust toetavad Tartu linn, Nõo Lihavürst, Tartu Mill ja Jungent.