TARTU LINNA NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED RANNAVÕRKPALLIS

1.EESMÄRK JA ÜLESANNE

Võistlused viiakse läbi selgitamaks 2020.a. Tartu meistrid noorte rannavõrkpallis ning rannavõrkpalli populariseerimiseks noorte hulgas.

 

2.VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT

Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 28.-29.juuli 2020 Tartu Rannakeskuses. Võistluste algus on iga päev kell 10.00.

Mängupäevad vanuste kaupa on järgmised:

  • Teisipäev 28.juuli 2020: U16 ja U20 (poisid ja tüdrukud)
  • Kolmapäev 29.juuli 2020: U14 ja U18 (poisid ja tüdrukud)

 

3.REGISTREERIMINE

Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Rannakeskuse koduleheküljel (www.rannakeskus.ee) või kohapeal. Osavõtumaks 6.- eurot võistkonna kohta tasutakse enne algust korraldajatele võistluspaigas. Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule hiljemalt kella 9.30-ks. Isikut tõendav dokument peab kaasas olema!

 

4.OSAVÕTJAD

U14 vanuseklassis on osavõtuõigus 01.01.2007.a. ja hiljem sündinud, U16 vanuseklassis 01.01.2005.a. ja hiljem sündinud, U18 vanuseklassis 01.01.2003.a. ja hiljem sündinud ja U20 vanuseklassis 01.01.2001.a. ja hiljem sündinud lastel.

Võistkondade suurus on 2 mängijat. Varumängijaid võistkondades ei ole. Võistlustest osavõtt on vabatahtlik ja omal vastutusel. Võistlejad vastutavad ise, et nad on iseseisvalt läbinud eelneva tervisekontrolli. Soovituslik on omada tervisekindlustust. Võistkonnakaaslastel on soovituslikult ühtne (sama värv, sama lõige) võistlusvorm.

 

5.VÕISTLUSTE SÜSTEEM

Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi süsteemis “parem kolmest geimist”. Võistluste korraldaja võib kasutada ühte kahest mänguformaadist: kaks esimest geimi 21 punktini ja kolmas geim 15 punktini või kõik geimid 15 punktini.

Sõltuvalt osalejate arvust võib turniirisüsteemi valikul kasutada ühte kahest formaadist.

1) Alagrupisüsteem, millele järgnevad ühe miinuse süsteemis kohamängud. Alagrupisüsteemi puhul peab järgima, et alagrupist pääseb kohamängudele vähemalt 2 võistkonda. Alagrupisüsteemi puhul võib kasutada formaati, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel läbi või rahvusvahelistel turniiridel kasutusel olevat „modifitseeritud alagrupisüsteemi“. Modifitseeritud alagrupisüsteemi saab kasutada neljaste alagruppide puhul. Esmalt mängivad omavahel esimese ja neljanda ning teise ja kolmanda asetusega võistkonnad. Seejärel kohtuvad omavahel avaringi võitjad ja avaringi kaotajad. Kaks mängu võitnud võistkond on alagrupi võitja, kaks mängu kaotanud võistkond lõpetab alagrupi neljanda kohaga. Alagrupi teise ja kolmanda koha määrab ühe võidu ja ühe kaotuse saanud võistkondade omavaheline mäng. Juhul, kui võistkonnad omavahel ei mänginud, siis saavutab turniiritabelis kõrgema koha võistkond, kellel on parem võidetud ja kaotatud punktide suhe. Võrdse punktide suhte korral määrab paremuse kõrgem asetus alagrupis. Alagruppidesse paigutamine toimub „ussi“ süsteemis.
2) Kahe miinuse süsteem.

Võrgu kõrgused:

Poisid:
U-20 = 2.43 U-18 = 2.43 U-16 = 2.30 U-14 = 2.15

Tüdrukud:
U-20 = 2.24 U-18 = 2.24 U-16 = 2.15 U-14 = 2.10

 

6.ERISUSED REEGLITES

U14 ja U16 võistlusklassis on treeneri juhendamine lubatud kogu mängu vältel. U-14 vanuseklassis on lubatud pallinguna ainult altpalling.

U18 ja U20 võistlusklassis on treeneri juhendamine lubatud kogu mängu vältel, välja arvatud pallivahetuste ajal. Samuti võib võistluste peakorraldaja vajadusel keelata U18 ja U20 võistlusklassis mängijate juhendamise pealtvaatajate (vanemate jt.) poolt pallivahetuste ajal.

 

7.MEISTRITE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE

Tartu 2020.a. noorte rannavõrkpalli meistrid selgitatakse 28.-29.juulil toimuvatel vanuseklasside võistlustel. Võistluste võitja saab nimetuse Tartu 2020.a. U20, U18, U16 või U14 vanuseklassi meister rannavõrkpallis. Iga vanuseklassi kolme paremat võistkonda autasustatakse medalite, diplomite ja auhindadega.

 

8.KOHTUNIKUD

Iga osalev võistkond peab vajadusel täitma kohtuniku ülesandeid, mängu kohtuniku määrab võistluste korraldaja. Alates poolfinaalidest tagab kohtuniku korraldaja.

 

9.VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

Võistluste läbiviimise eest vastutab MTÜ Rannavolle. Võistlust toetavad Tartu linn, Nõo Lihavürst, A le Coq ja Jungent.