TARTU LINNA NOORTE MEISTRIVÕISTLUSED RANNAVÕRKPALLIS

1.EESMÄRK JA ÜLESANNE

Võistlused viiakse läbi selgitamaks 2020.a. Tartu meistrid noorte rannavõrkpallis ning rannavõrkpalli populariseerimiseks noorte hulgas.

 

2.VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT

Võistlused viiakse läbi ajavahemikus 28.-29.juuli 2020 Tartu Rannakeskuses. Võistluste algus on iga päev kell 10.00.

Mängupäevad vanuste kaupa on järgmised:

  • Teisipäev 28.juuli 2020: U16 ja U20 (poisid ja tüdrukud)
  • Kolmapäev 29.juuli 2020: U14 ja U18 (poisid ja tüdrukud)

 

3.REGISTREERIMINE

Registreerimine võistlusteks toimub eelregistreerimise teel Rannakeskuse koduleheküljel (www.rannakeskus.ee) või kohapeal. Osavõtumaks 6.- eurot võistkonna kohta tasutakse enne algust korraldajatele võistluspaigas. Kõik võistkonnad peavad oma kohalolekust teatama võistluste peakohtunikule hiljemalt kella 9.30-ks. Isikut tõendav dokument peab kaasas olema!

 

4.OSAVÕTJAD

U14 vanuseklassis on osavõtuõigus 01.01.2007.a. ja hiljem sündinud, U16 vanuseklassis 01.01.2005.a. ja hiljem sündinud, U18 vanuseklassis 01.01.2003.a. ja hiljem sündinud ja U20 vanuseklassis 01.01.2001.a. ja hiljem sündinud lastel.

Võistkondade suurus on 2 mängijat. Varumängijaid võistkondades ei ole. Võistlustest osavõtt on vabatahtlik ja omal vastutusel. Võistlejad vastutavad ise, et nad on iseseisvalt läbinud eelneva tervisekontrolli. Soovituslik on omada tervisekindlustust. Võistkonnakaaslastel on soovituslikult ühtne (sama värv, sama lõige) võistlusvorm.

 

5.VÕISTLUSTE SÜSTEEM

Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli määruste järgi süsteemis “parem kolmest geimist”. Võistluste korraldaja kasutab ühte kahest mänguformaadist: kaks esimest geimi 21 punktini ja kolmas geim 15 punktini või kõik geimid 15 punktini. Kaheksa või vähema võistkonna puhul mängitakse kahes alagrupis. Üheksa või enama võistkonna puhul mängitakse kahe miinuse süsteemis.

Võrgu kõrgused:

Poisid:
U-20 = 2.43 U-18 = 2.43 U-16 = 2.30 U-14 = 2.15

Tüdrukud:
U-20 = 2.24 U-18 = 2.24 U-16 = 2.15 U-14 = 2.10

 

6.ERISUSED REEGLITES

U14 ja U16 võistlusklassis on treeneri juhendamine lubatud kogu mängu vältel. U-14 vanuseklassis on lubatud pallinguna ainult altpalling.

U18 ja U20 võistlusklassis on treeneri juhendamine lubatud kogu mängu vältel, välja arvatud pallivahetuste ajal. Samuti võib võistluste peakorraldaja vajadusel keelata U18 ja U20 võistlusklassis mängijate juhendamise pealtvaatajate (vanemate jt.) poolt pallivahetuste ajal.

 

7.MEISTRITE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE

Tartu 2020.a. noorte rannavõrkpalli meistrid selgitatakse 28.-29.juulil toimuvatel vanuseklasside võistlustel. Võistluste võitja saab nimetuse Tartu 2020.a. U20, U18, U16 või U14 vanuseklassi meister rannavõrkpallis. Iga vanuseklassi kolme paremat võistkonda autasustatakse medalite, diplomite ja auhindadega.

 

8.KOHTUNIKUD

Iga osalev võistkond peab vajadusel täitma kohtuniku ülesandeid, mängu kohtuniku määrab võistluste korraldaja. Alates poolfinaalidest tagab kohtuniku korraldaja.

 

9.VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

Võistluste läbiviimise eest vastutab MTÜ Rannavolle. Võistlust toetavad Tartu linn, Nõo Lihavürst, Tartu Mill ja Jungent.